แนะนำสายต่างๆ

ตัวละคร POW บิลด์ที่แนะนำ DEX บิลด์ที่แนะนำ INT บิลด์ที่แนะนำ
ธนู ยิง โจมตี
`ยิง
` แม่นยำ
'หลบหลีก / ป้องกัน / Vit / Resis
ยิง โจมตี
`ยิง
` แม่นยำ
'หลบหลีก / ป้องกัน / Vit / Resis
พลังงาน โจมตี
`พลังงาน
'หลบหลีก / ป้องกัน
` Vit / Resis
มือปืน

 

ตัวละคร POW บิลด์ที่แนะนำ DEX บิลด์ที่แนะนำ INT บิลด์ที่แนะนำ
นักหมัด ระยะประชิด โจมตี
`` ประชิด
'ความแม่นยำ
' หลบหลีก / ป้องกัน / Vit / Resis
ระยะประชิด โจมตี
`` ประชิด
'ความแม่นยำ
' หลบหลีก / ป้องกัน / Vit / Resis
พลังงาน โจมตี
`พลังงาน
'หลบหลีก / ป้องกัน
` Vit / Resis
นักดาบ
นักฆ่า