ระยะเวลาเกิดบอส


BOSS RESPAWN TIME MAP TIME
Cruel Jupiter ลานประลอง 8 hours
Dark Arts Master Tiger B3 1 hour
Guillotine Master เขตวินาศภัย 6 hours
Corrpted bumbero เขตวินาศภัย
1 hour
Spice Boy เขตวินาศภัย
1 hour
Ardor เขตวินาศภัย
2 hours
Dark Arts Agent ธรณีพิบัติ 1 hour
Young Time Master ธรณีพิบัติ
1 hour
Bilanggo ธรณีพิบัติ
1 hour
Astral Swordsman ธรณีพิบัติ
12 hours
Crimson Swordsman ธรณีพิบัติ
12 hours
Ultimate Destroyer เขดทดสอบเรือนจำ 3 hours
มนุษย์ทดลอง ห้องทดลอง 6 hours
Mr Pet Head.B 30F 3 hour
Revolver Head.B 50F 3 hour
Ms Chemical Head.B 90F 3 hour
Time Cutter Head.B Left Wall 3 hours
Eraser Head.B Right Wall 3 hours
Sponge Head.B U-ground 3 hours
Geomancer Director Room 6 hours
Reflector Another W North 6 hours
ห่นยนต์คลั่ง โรงไฟฟ้า 8 hours
แมงมุมกลายพันธุ์ โรงไฟฟ้า
8 hours
บอส Bill โรงไฟฟ้า
24 hours
Elizabeth ศูนย์วิจัย 7 days
Priest of Wrath ศูนย์วิจัย
1 day
Ethereal Fist นอกโรงเรียน SG PH MP  1 hour
Dark Swordsman JR นอกโรงเรียน  SG PH MP 1 hour
Dark Swordsman นอกโรงเรียน SG  1 hour
Ninja Knife นอกโรงเรียน SG 1 hour
Ice Tyrant Hangout 1F/3F 20 minutes/1 hour
Death Reaper Hangout 2F/3F 20 minutes/1 hour
Saint Gambler Hangout 3F 1 hour
The Chaser เมืองร้าง A 10 hours
The Crasher เมืองร้าง A 10 hours
The Transformer เกาะร้าง A 12 hours
The Commander (APU) เกาะร้าง A 2 days


ล็อกอิน
ลิมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
อันดับเทพ
 • 1

   
  Level: 300 | PK Kills: 0
 • 2

   
  Level: 300 | PK Kills: 0
 • 3

   
  Level: 300 | PK Kills: 0
 • 4

   
  Level: 300 | PK Kills: 0
 • 5

   
  Level: 300 | PK Kills: 0

สถานะเซิฟเวอร์
  ออนไลน์ 2 คน
  ตัวละครทั้งหมด 2210 ตัว
Club Wars
 •   Tasto
  Trading Hole E-Room Holder
   
  Essozip
  Sacred Gate E-Room Holder